Standard PRT

 

FCI-Standard N° 339

ZEMĚ PŮVODU: Velká Británie

DATUM PUBLIKACE OFICIÁLNĚ PLATNÉHO STANDARDU: 13. 10. 2010.

VYUŽITÍ: Robustní a vytrvalý pracovní teriér, specializovaný na práci pod zemí.

KLASIFIKACE F.C.I.:         Skupina    3     teriéři.

Sekce       1     velcí a střední teriéři

                                      S pracovní zkouškou.

 

KRÁTKÝ HISTORICKÝ PŘEHLED: Po mnoho let existoval značný rozpor v kruzích teriérských chovatelů týkající se typu teriéra nazývaného neurčitě „Jack Russell“. Kennel Club obdržel prostřednictvím reverenda Johna Russella žádost od nezanedbatelného počtu stoupenců žádajících odlišení foxteriéra od viktoriánského loveckého parsona. Tento robustní a pracovní typ teriéra byl uznán a bylo mu dáno jméno – Parson Russell Teriér.

CELKOVÝ VZHLED: Pracovitý, aktivní a obratný pes, stavěný pro rychlost a vytrvalost.  Celkové ztělesnění harmonie a pružnosti.  Jizvy získané při práci jsou povoleny.

DŮLEŽITÉ PROPORCE: Tělesná stavba je dobře vyvážená.  Celková délka od vrcholu plecí po hrbol kosti sedací mírně delší než je kohoutková výška psa. Délka od nosu ke stopu je mírně kratší než délka od stopu k týlnímu hrbolu.

CHOVÁNÍ / POVAHA: Původně teriér chovaný na lišku, sebevědomý, energický, veselý pes. Má zvláští schopnost pracovat pod zemí (norovat). Je odvážný a přátelský.

HLAVA

Hlava je klínovitá

MOZKOVÁ PARTIE:

Mozkovna: Plochá, středně široká, k očím se postupně zužuje.

Stop: Nevýrazný.

OBLIČEJOVÁ PARTIE:

Nosní houba: Černá.

Čelisti / zuby:  Čelisti jsou silné a svalnaté. Zuby dobré velikosti a posazeny kolmo do čelisti s dokonalým pravidelným a úplným nůžkovým skusem, to znamená, že horní zuby těsně překrývají dolní zuby a jsou kolmo vsazené do čelistí.

Líce: nevýrazné

Oči: Mandlového tvaru, dosti hluboko vsazené, tmavé, s živým a inteligentním výrazem.

Uši: Velikost v poměru k hlavě, ve tvaru písmene V, překlápějí se směrem dopředu, špička ucha musí dosahovat výšky vnějšího koutku oka, ohyb ucha nemá být výše, než je vrchol mozkovny.  Kůže boltce je střední tloušťky.

KRK: Krk má čisté linie, je svalnatý, dostatečně dlouhý, směrem k plecím se rovnoměrně rozšiřuje a je dobře posazen v plecích.

TĚLO:

Hřbet: Silný, rovný a pružný.

Bedra: Silná a mírně klenutá.

Hrudník: střední hloubky, nepřesahuje hloubkou úroveň loktů; průměrně velké ruce by jej měly za plecemi obepnout.  Žebra dobře uložena dozadu, nejsou příliš klenutá.

OCAS:  Dříve obvykle kupírován.

Ocas kupírovaný: Délka je ve správném poměru s trupem.  Je silný, ideálně rovný, středně vysoko nasazený, za pohybu nesen vzhůru vztyčený v klidu může být nesen níže. 

Ocas nekupírovaný: Je středně dlouhý a co nejrovnější, doplňuje celkový vzhled psa, je silný u kořene a ke konci se zužující.  Středně vysoko nasazený, za pohybu nesen vzhůru vztyčený, v klidu může být nesen níže.

KONČETINY:

HRUDNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: střední šířka mezi předloktími, uložené dobře pod tělem.

Plece: Dlouhé, šikmé, dobře uložené vzad, čistě řezané na kohoutku.

Nadloktí: délka je stejná jako plece a zaúhlné tak, aby nohy byly dobře pod tělem, na linii pod kohoutkem

Lokty: Přiléhají k tělu, volně se pohybují podle boků.

Předloktí: silné a pružné

Přední tlapa: kompaktní s pevnými polštářky, prsty středně klenuté, nikdy ne ploché nebo otevřené, nevtáčí se ani dovnitř ani se nevytáčí ven.

PÁNEVNÍ KONČETINY:

Celkový vzhled: Silné, svalnaté, s dobrým zaúhlením.

Kolena: Dobře zaúhlená a pohyblivá

Hlezno: dobře vyvinutá

Hlezenní kloub: Nízko postavená.

Zadní nadprstí: Rovnoběžná, dávající dostatek drajvu

Zadní tlapa: jako přední

CHODY / POHYB: Volný, prostorný chod bez přehánění, krok má být dobré délky, nikdy vázaný nebo vysoce našlapující. Zadní končetiny poskytují dostatek drajvu. Dobře koordinovaný pohyb, přímá akce předních i zadních končetin.

KŮŽE: Musí být silná a volná.

OSRSTĚNÍ

SRST: Buď hrubá, nebo hladká přirozeně tvrdá, rovná a uzavřená s hustou podsadou. Je odolná počasí. Břicho a spodní část těla osrstěné. Upravená (trimovaná) srst by měla působit přirozeně, nikdy ne ostřihaná.

BARVA: Zcela bílá nebo převážně bílá s pálenými, citrónovými či černými znaky nebo s jakoukoliv kombinací těchto barev, přednostně omezenými na hlavu a/nebo kořen ocasu ale mírné zbarvení po těle je akceptovatelné.

VELIKOST:

Kohoutková výška:     Psi: Ideálně:     36 cm

               Feny: Ideálně: 33 cm

           

Nejdůležitější je zachování souladu a vyvážení. Na paměti musí být, že tento teriér byl chovaný na lišku a tak musí být možnost obejmout ho za plecemi průměrně velkýma rukama. Dle těchto zásad je i menší kohoutková výška akceptovatelná.

 

VADY: Každá odchylka od výše jmenovaných bodů se musí posuzovat jako vada, jejíž hodnocení musí být v přesném poměru k jejímu stupni závažnosti a k jejímu vlivu na zdraví a pohodu psa a na jeho schopnost vykonávat jeho tradiční práci.

 

VYŘAZUJÍCÍ VADY

  • Agresivní nebo přespříliš plaší psi
  • Jakýkoliv pes jasně vykazující fyzické nebo povahové abnormality by měl být diskvalifikován.

 

Poznámka: Psi musí vykazovat dvě viditelně normálně vyvinutá varlata, sestouplá v šourku.

 

Zdroj: ČeskoMoravská Kynologická Unie