2016 Hon na Mikuláše


Hon na Mikuláše 2016

Závod v canicrossu, otevřený pro všechna plemena psů a křížence!

Akci najdete také na FB:)

Datum: 4. 12. 2016

Místo: Loučeň GPS: 50.2914561N, 15.0227650E

Prezence závodníků a registrace:

 • 10:00 - 11:30 - podrobný rozpis přejímky bude znám až po uzávěrce - sledujte webové stránky akce nebo událost na FB.

 • Dostavte se prosím nejpozději 20 min před koncem prezence. Po skončení prezence nemusí být brán zřetel na příchozí zavodníky a opozdilce.

Start závodu:

 • 12:15 start kategorie SC1, poté ostatní kategorie dle vyvěšené startovní listiny.
 • NA START JE NUTNÉ SE DOSTAVIT NEJMÉNĚ 5 MIN PŘED STARTEM CELÉ KATEGORIE.
 • Kategorie dětí bude startovat jako poslední, cca 10 min po doběhnutí posledního závodníka, registrace do dětského závodu bude možná až na místě.

Kategorie:

 • SC1    Koloběžka s 1 psem
 • M15    Muži - psi nad 15 kg
 • M14    Muži - psi do 14,99 kg
 • Z15     Ženy - psi nad 15 kg
 • Z14     Ženy - psi do 14,99 kg
 • J          Junioři/juniorky (14-17 let)
 • D         Děti (do 14 let)
 • Jednotlivé kategorie kromě kategorie dětí budou otevřeny pouze v případě přihlášení alespoň 5 týmů s uhrazeným startovným

Vyhlášení výsledků:

 • Vyhlášení proběhne cca 45min po doběhnutí posledního závodníka.
 • Vyhlášena budou vždy první 3 místa v kategorii mužů a žen, váhové kategorie zvlášť.
 • Kategorie J bude vyhlášena muži/ženy dohromady.
 • V kategorii dětí bude oceněn každý odvážlivec.

Trasa:

 • Všechny kategorie +- 4 km (kromě dětí).
 • Děti upravená trasa podle věku, pod dozorem rodičů a pomocníků, je možné běžet s dítětem jako doprovod.
 • Trasa vede po lesních cestách, značení pomocí fáborků + značení na zemi.
 • Jednoduchá, nenáročná trasa.

Startovné:

 • 250,- Kč startovné při platbě předem na účet
 • 350,- Kč při platbě na místě
 • Děti předem i na místě ZDARMA.
 • Startovné je splatné na účet 24200242/2010, Fio banka, a.s., jako VS prosím uveďte číslo, které vám registrační systém STOPNI TO vygeneruje po odeslání přihlášky. Do zpráv pro příjemce uveďte příjmení závodníka.
 • Startovné je vratné v plné výši při odhlášení do 28. 11. 2016; při odhlášení od 29. 11. je startovné nevratné.
 • Převedení startovného na jiný tým je možné po domluvě s pořadatelem.
 • Budete-li posílat platbu za více závodníků, informujte nás prosím na e-mailu: alena@nucicka-smecka.cz.

Přihláška a seznam přihlášených: https://www.stopnito.cz/detail-zavodu/92.

Informace k závodu:

 • Start SC1 bude v intervalu 30 sekund s odpočítáváním pomocí displeje a startéra. Start ostatních kategorií bude v intervalu 15 sekund s odpočítáváním pomocí displeje a startéra. Každý si musí hlídat svoje pořadí startu dle rozpisu zveřejněného po ukončení prezence závodníků a naslouchat pokynů pomocníka-naháněče.

 • Závod bude měřen čipovou časomírou.
 • Startovní číslo je nepřenosné na jinou osobu a musí být umístěno viditelně na hrudi závodníka.
 • Startovní čísla i čipy jsou vratné. Pokuta za nevrácení startovního čísla a/nebo čipu je 500,- Kč.
 • Závodníci v kategorii SC1 musí při závodu používat vodítko o délce 2,7 m v nataženém stavu (může být namátkově zkontrolováno).
 • Závodníci v canicrossových kategoriích musí při závodu používat vodítko o délce 2 m v nataženém stavu (může být namátkově zkontrolováno).
 • Při předbíhání nesmí dojít k situaci, kdy předbíhající nebo předbíhaný pes či závodník ohrožuje toho druhého. Ohrožování psa nebo závodníka je pod trestem diskvalifikace.
 • Své tempo vždy přizpůsobte tempu psa. Pes nesmí být tažen psovodem, pod hrozbou diskvalifikace.
 • Psi, nahlášení do kategorie do 14,99 kg musí projít převážením. U převážení dostanou lísteček s potvrzením, se kterým se potom dostaví na prezenci.
 • V případě nepřízně počasí, kdy se trať pro kategorii SC1 může stát nesjízdnou a tedy nebezpečnou pro závodníky, může pořadatel rozhodnout o tom, že kategorie SC1 bude zrušena. V takovém případě bude týmům s uhrazeným startovným toto v plné výši vráceno.
 • Možnost zapůjčení vybavení: Díky Non-stop dogwear si můžete na místě bezplatně zapůjčit canicrossové vybavení této značky!!! Zapůjčení vybavení je poskytováno individuálně na místě ve stánku Non-stop dogwear.

Občerstvení:

 • Pořadatel nezajišťuje občerstvení v místě startu.

 • Lze využít restauraci, která je vzdálena cca 900 m od startu a 500 m od parkoviště.

Ubytování:

 • Není možné stanovat v prostoru závodu, ubytování v okolí si v případě zájmu zajišťuje každý závodník sám.

Parkování:

 • K parkování je možné využít parkoviště v obci Loučeň, případně přilehlé ulice. Nejblíže místa startu (cca 350 m) je však parkoviště placené. Vlastníkem je obec Loučeň a startovné bohužel nezahrnuje poplatek za parkování.
 • Je třeba striktně dodržovat dopravní značení a všechny ulice nechat průjezdné.

Veterinární a jiné podmínky:

 • Minimální věk psa pro účast v závodu je 12 měsíců.
 • Tým tvoří 1 psovod a 1 pes (kromě kategorie dětí, kde je samozřejmě možné běžet spolu s dítětem jako doprovod).
 • Psi musí být doprovázeni očkovacím průkazem nebo platným pasem s platnou vakcinací proti vzteklině, psince, infekční hepatitidě a leptospiróze.
 • Netolerujeme hrubé zacházení se psy pod hrozbou diskvalifikace.
 • V místě konání závodu mějte prosím svoje psy na vodítku a pod kontrolou tak, aby neohrožovali ostatní závodníky, jejich psy či jinak nenarušovali průběh závodu.
 • V místě konání závodu prosím udržujte pořádek a při venčení sbírejte prosím bobíky.
 • Majitelé háravých fen, buďte ohleduplní vůči majitelům psů-samců, venčete je dále od místa závodu a držte je prosím stranou.
 • Je zakázáno pohybovat se mimo vyznačené cesty a jakkoliv ničit přírodu či rušit zvěř.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v propozicích závodu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku některého z účastníků.
 • Vaše emailová adresa bude užita pro zasílání informativních zpráv o novinkách závodu a dalších akcí pořádaných pořadatelem.
 • Jakékoli taktické manévry s cílem "zneškodnit" protivníka nejsou vítány :-P
 • Účast v závodu je na vlastní nebezpečí a účastníci odpovídají za škody způsobené jimi nebo jejich psy.
 • Změna programu vyhrazena.
 • Závod se koná za každého počasí.

Kontaktní osoby: