Anketa

Který útulek, nadační sdružení či azyl bychom měli podpořit částkou získanou ze startovného na charitativní Agility hry při Happy Dog Show 2016?

PSÍ ŽIVOT 37 4%

Celkový počet hlasů: 922

LOGO NS.jpg     &

vás srdečně zvou na charitativní

Happy Dog Show 2016 “Agility hry”


Kdy:            9. 4. 2016

Kde:            Kemp Džbán, Praha 6

Rozhodčí:    Veronika Vostrá, hospituje Michaela Bařinková


Program:   

 • 7:15 - 7:45        Přejímka - prosíme, abyste se dostavili na místo nejpozději 15 min před koncem přejímky
 • 7:50             Prohlídka tunelového běhu začátečníků
 • následuje tunelový běh začátečníků, prohlídka a tunelový běh pokročilých, prohlídka a agility pokročilých, prohlídka a agility začátečníků
 • vyhlášení jednotlivých běhů proběhne po skončení daného běhu, vyhlášení součtů po doběhu agility

!!!!!!!!!!!!!!!!Harmonogram akce a startovní listiny!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Startovné:    150,- Kč/tým

 • Startovné je splatné na účet 24200242/2010 pod VS 09042016.
 • Do zprávy pro příjemce uveďte svoje příjmení a jméno psa/jména psů bez mezer -  např. "ZbožínkováAstaAzor"

 • Výtěžek ze startovného (po odečtení nákladů na rozhodčí) poputuje na podporu psů v útulcích.


Přihláška:   

 • Již není možno se přihlašovat.

 • Uzávěrka přihlášek a plateb je 7. 4. 2016 nebo při naplnění kapacity 60 týmů celkem.

Pravidla:

 • Tým tvoří psovod a pes

 • Každý tým poběží dva běhy - tunelový běh a agility

 • Týmy budou rozděleny do výkonnostních kategorií podle tohoto klíče:

                Začátečníci: týmy, co nikdy nestartovaly v oficiální kategorii A1 (a výše); budou mít sníženou výšku překážek, nebude použita houpačka,  slalom, kruh, látkový tunel


                 Pokročilí: týmy, co již startovaly v oficiální kategorii A1 (a výše) a podle údajů v databázi budou také zařazeny do výškové kategorie

 • Pejsci budou v rámci kategorie Začátečníci i Pokročilí rozděleni do velikostních kategorií podle kohoutkové výšky psa:

XS - výška do 27 cm

S - výška do 34.99 cm

M - výška do 42,99 cm

L - výška do 59,99 cm

XL - výška nad 60 cm

- pro kategorie XS a XL bude snížena výška překážek

- v kategorii Začátečníci je možno závodit i v nižší výškové kategorii, než je KV vašeho psa - výsledek však bude započítán ve výškové kategorii, kam pejsek spadá; psi, co nemají zapsanou výšku ve VP, či VP nevlastní, mohou být orientačně změřeni před konáním soutěže

       

 • Minimální věk psa pro start v obou kategoriích je 18 měsíců.


Ocenění:

 • každý účastník obdrží balíček od společnosti JK ANIMALS
  v hodnotě 200,- Kč, časopis HAF & MŇAU a diplom


Posuzování:


Informace pro účastníky závodů:

 • Akce je plně v souladu s normativy Klubu agility České republiky.

 • Účastníci jsou povinní řídit se Návštěvním řádem akce viz webové stránky pořadatele.

 • Pořadatel neodpovídá za škody způsobené psem nebo psovodem.

 • Psi musí být klinicky zdraví (bez klinických příznaků onemocnění) a musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona) nebo platným petpassem pro malá zvířata.
 • Do areálu můžou pouze psi řádně očkovaní vzteklinou a dále základní očkovací kombinací (infekční nemoci), do které patří psinka, parvoviróza, infekční hepatitida, parainfluenza a leptospiróza. Očkování dalších nemocí povinné sice není, ale na rozdíl od vztekliny, která se na území ČR nevyskytuje, tudíž se jí pejsek ani nakazit nemůže, jsou další nemoci z těch, kterými se Váš mazlíček nakazit může. Je proto víc než vhodné proti těmto nemocem očkovat! Očkovací průkazy budeme kontrolovat u vstupu.

 • Svého psa mějte stále pod dozorem, na vodítku. Vyjma vyznačeného místa pro volný pohyb psů.

 • Abychom se na akci cítili všichni příjemně, uklízejte prosím po svých psech.

 • Děkujeme, že budete respektovat zákaz kouření, vyjma jasně označených kuřáckých zón.

 • Zúčastnit se mohou psi všech plemen s průkazem původu i psi bez průkazu původu starší 18 měsíců.

 • Po celou dobu konání akce musí být chování závodníků v souladu s Řádem na ochranu psů při soutěžích agility a zákonem na ochranu zvířat proti týrání.

 • Účastnicí jsou povinni řídit se pokyny pořadatele.

 • Účastnit se nesmí:

březí a kojící feny

psi, kteří jsou viditelně nemocní nebo zranění

psi, kteří nesplnili veterinární podmínky dané pořadatelem

psi pod vlivem povzbuzujících a zakázaných prostředků

psi agresivní vůči lidem nebo ostatním psům

 • Psovod je odpovědný za škody způsobené psem a je povinen dodržovat pokyny pořadatelů.

 • Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic a programu. Hlídejte si prosím pečlivě aktuální průběh dění – nejsme dokonalí, takže program se bude možná trochu měnit. Tak ať jste na svém místě v čas!


Kontakt:

 • V případě jakýchkoli dotazů stran přihlášek, plateb, atd., se obraťte na Alenu Zbožínkovou, email: alena@nucicka-smecka.cz.

 • V případě jakýchkoli dotazů na místě se neváhejte obrátit na Team Happy Tail! Budeme sídlit v hlavním stanu, ale najdete nás kdekoli – označeni budeme tmavě modrým tričkem s nápisem POŘADATEL. Jsme tu pro Vás! :)


Sponzoři Happy Dog Show 2016: