2017 Hon na Václava


Kaniko Hon na Václava + Šampionát BOC a AUO 2017


Závod je otevřen pro všechna plemena psů a křížence


Akci najdete také na FB :)


Datum: sobota 30. 9. 2017


Místo: Praha-Klánovice, ulice Habrovská, GPS 50.0880094N, 14.6715694E


Prezence závodníků a registrace:


 • 10:00 - 10:45 prezence a registrace kategorie SC1L a SC1S

 • 10:45 -11:30 prezence a registrace ostatních kategorií

  Podrobný rozpis přejímky bude znám až po uzávěrce - sledujte webové stránky akce nebo událost na FB, dostavte se prosím nejpozději 20 min před koncem prezence.


Start závodu:


 • 12:15 start kategorie SC1L, poté ostatní kategorie dle vyvěšené startovní listiny.
 • Kategorie dětí bude startovat jako poslední, cca 15 min po doběhnutí posledního závodníka, registrace do dětského závodu bude možná předem i na místě.


Kategorie:


 • SC1L  Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou od 45 cm
 • SC1S  Koloběžka s 1 psem s kohoutkovou výškou do 44,99 cm
 • M15    Muži - psi nad 15 kg
 • M14    Muži - psi do 14,99 kg
 • Z15     Ženy - psi nad 15 kg
 • Z14     Ženy - psi do 14,99 kg
 • J          Junioři/juniorky (14-17 let; tzn. ti, co nedosáhli v den konání závodu 18 let)
 • D         Děti (do 14 let)
 • Jednotlivé kategorie kromě kategorie dětí budou otevřeny pouze v případě přihlášení alespoň 5 týmů (včetně úhrady startovného)


Vyhlášení výsledků:


 • Vyhlášení proběhne cca 45min po doběhnutí posledního závodníka.
 • Vyhlášena budou vždy první 3 místa v kategorii mužů a žen, váhové kategorie zvlášť.
 • Kategorie J bude vyhlášena muži/ženy dohromady.
 • V kategorii dětí bude oceněn každý odvážlivec.


 • Šampionát BOC a AUO – budou vyhlášena první 3. místa pro každé plemeno zvlášť, muži a ženy samostatně.


Trasa:


 • Všechny kategorie +- 4 km (kromě dětí).
 • Děti upravená trasa podle věku, pod dozorem rodičů a pomocníků, je možné běžet s dítětem jako doprovod.
 • Trasa vede po lesních cestách, značení pomocí fáborků + značení na zemi.
 • Jednoduchá, nenáročná trasa.


Startovné:


 • 250,- Kč startovné při platbě předem na účet
 • 300,- startovné při platbě předem na účet včetně Šampionátu BOC nebo AUO
 • 350,- Kč při platbě na místě
 • Děti předem i na místě ZDARMA.
 • Startovné je splatné na účet 24200242/2010, Fio banka, a.s., jako VS prosím uveďte číslo, které vám registrační systém STOPNI TO vygeneruje po odeslání přihlášky. Do zpráv pro příjemce uveďte příjmení závodníka.
 • Startovné je vratné v plné výši při odhlášení do 26. 9. 2017; při odhlášení od 27. 9. je startovné nevratné, je však vždy převoditelné na náhradníka.
 • Budete-li posílat platbu za více závodníků, informujte nás prosím na e-mailu: alena@nucicka-smecka.cz.


Přihláška a seznam přihlášených: https://www.stopnito.cz/detail-zavodu/131


Informace k závodu:


 • Start SC1 bude v intervalu 30 sekund s odpočítáváním pomocí displeje a startéra. Start ostatních kategorií bude v intervalu 15 sekund s odpočítáváním pomocí displeje a startéra. Každý si musí hlídat svoje pořadí startu dle rozpisu zveřejněného po ukončení prezence závodníků a naslouchat pokynů pomocníka-naháněče.


 • Závod bude měřen čipovou časomírou.
 • Startovní číslo je nepřenosné na jinou osobu a musí být umístěno viditelně na hrudi závodníka.
 • Startovní čísla i čipy jsou vratné. Pokuta za nevrácení startovního čísla a/nebo čipu je 500,- Kč.
 • Závodníci v kategorii SC1 musí při závodu používat vodítko o délce 2,7 m v nataženém stavu (může být namátkově zkontrolováno).
 • Závodníci v canicrossových kategoriích musí při závodu používat vodítko o délce 2 m v nataženém stavu (může být namátkově zkontrolováno).
 • Při předbíhání nesmí dojít k situaci, kdy předbíhající nebo předbíhaný pes či závodník ohrožuje toho druhého. Ohrožování psa nebo závodníka je pod trestem diskvalifikace.
 • Své tempo vždy přizpůsobte tempu psa. Pes nesmí být tažen psovodem, pod hrozbou diskvalifikace.
 • Psi, nahlášení do kategorie do 14,99 kg musí projít převážením.
 • V případě nepřízně počasí, kdy se trať pro kategorii SC1 může stát nesjízdnou a tedy nebezpečnou pro závodníky, může pořadatel rozhodnout o tom, že kategorie SC1 bude zrušena. V takovém případě bude týmům s uhrazeným startovným toto v plné výši vráceno.
 • Možnost zapůjčení vybavení: Díky Non-stop dogwear si můžete na místě bezplatně zapůjčit canicrossové vybavení této značky!!! Zapůjčení vybavení je poskytováno individuálně na místě ve stánku Non-stop dogwear.


 • Není možné stanovat v prostoru závodu, ubytování v okolí si v případě zájmu zajišťuje každý závodník sám.


Občerstvení:


 • Pořadatel nezajišťuje občerstvení v místě startu.

 • Zázemí poskytuje Hospoda U lesa, Habrovská 89, Praha Klánovice, která je vzdálena cca 250 m od prostoru startu/cíle.


Parkování:


 • Parkování je možné v okolních ulicích.
 • Je třeba striktně dodržovat dopravní značení a všechny ulice nechat průjezdné.


Veterinární a jiné podmínky:


 • Minimální věk psa pro účast v závodu je 12 měsíců.
 • Tým tvoří 1 psovod a 1 pes (kromě kategorie dětí, kde je samozřejmě možné běžet spolu s dítětem jako doprovod).
 • Psi musí být doprovázeni očkovacím průkazem nebo platným pasem s platnou vakcinací proti vzteklině, psince, infekční hepatitidě a leptospiróze.
 • Netolerujeme hrubé zacházení se psy pod hrozbou diskvalifikace.
 • V místě konání závodu mějte prosím svoje psy na vodítku a pod kontrolou tak, aby neohrožovali ostatní závodníky, jejich psy či jinak nenarušovali průběh závodu.
 • V místě konání závodu prosím udržujte pořádek a při venčení sbírejte prosím bobíky.
 • Majitelé háravých fen, buďte ohleduplní vůči majitelům psů-samců, venčete je dále od místa závodu a držte je prosím stranou.
 • Je zakázáno pohybovat se mimo vyznačené cesty a jakkoliv ničit přírodu či rušit zvěř.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v propozicích závodu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku některého z účastníků.
 • Vaše emailová adresa bude užita pro zasílání informativních zpráv o novinkách závodu a dalších akcí pořádaných pořadatelem.
 • Jakékoli taktické manévry s cílem "zneškodnit" protivníka nejsou vítány :-P
 • Účast v závodu je na vlastní nebezpečí a účastníci odpovídají za škody způsobené jimi nebo jejich psy.
 • Změna programu vyhrazena.
 • Závod se koná za každého počasí.


Kontakt na pořadatele: