Seznam přihlášených a rozpis skupin

k 13. 9. 2016

Včetně rozpisu ubytování