!!!PLNO

5. 3. 2016 Halové agility závody „Power and Speed” včetně kategorie XS + A0


Vás tímto zve na halové agility závody „Power and Speed”

se zařazením kategorie XS 

+

 Agility a Jumping  0 (A0)

 

Kdy: 5. března 2016

Kde: Hala farmy Gex, Všetice 1, GPS: 49.7904564, 14.5123217

 

Prezence a veterinární přejímka:

7:00 – 7:20           Přejímka A0

7:30                     Prohlídka A0 jumping

Následuje A0 agility, přejímka hlavního závodu, Power and Speed, Agility, Finále, Zkoušky

Podrobnější časový harmonogram bude zveřejněn dle počtu přihlášených týmů.

 

Rozhodčí:             Ing. Michaela Glossová
 

Přihlašování:

A0                          přes Přihlašovací formulář

Ostatní                   přes Databázi KAČR
 

Startovné (v Kč):
320,-      členové KAČR (kromě kategorie A0)

400,-      nečlenové KAČR (kromě kategorie A0)

220,-      členové KAČR v kategorii A0

300,-      nečlenové KAČR v kategorii A0

400,-      platby po uzávěrce, platby na místě (pouze po předchozí domluvě s pořadatelem)

Startovné je splatné na účet 24200242/2010, Fio banka, a.s.

Variabilní symbol pro hlavní závod = číslo přihlášky; číslo je vygenerováno po odeslání přihlášky do databáze - najdete ho po přihlášení v záložce „Můj účet a moje přihlášky, najeďte u konkrétního závodu na řádek se jménem psa a psovoda a klikněte na „i“ a pod odkazem najdete „Číslo přihlášky”.

Platba za více psů – čísla přihlášek zapište do VS za sebe a odešlete nám informační e-mail na: alena@nucicka-smecka.cz.

Variabilní symbol pro kategorii A0 = telefonní číslo, které jste zadali do přihlášky


Startovné je po datu uzávěrky nevratné, ale je převoditelné na náhradníka.

Po obdržení platby bude Vaše přihláška na webu zařazena mezi přijaté.

 

Uzávěrka:

Uzávěrka přihlášek a plateb je 3. 3. 2016. Pořadatel si vyhrazuje právo ukončit přihlašování při naplnění kapacity.

 

Podmínky účasti:

Zúčastnit se mohou psi všech plemen s průkazem původu i psi bez průkazu původu starší 18 měsíců. Účastníci oficiálních soutěží musí mít výkonnostní průkaz, který musí při prezenci odevzdat organizátorovi.

Hárání feny musí závodník oznámit před zahájením závodu pořadateli. Nesplní-li závodník tuto povinnost, může být ze závodu vyloučen. Pořadatel může určit místo pro háravé feny a rozhodnout o pořadí startu háravých fen.

Po celou dobu konání akce musí být chování závodníků v souladu s Řádem na ochranu psů při soutěžích agility a zákonem na ochranu zvířat proti týrání.

Účastnicí jsou povinni řídit se pokyny pořadatele.

Účastnit se nesmí:

·         březí a kojící feny

·         psi, kteří jsou viditelně nemocní nebo zranění

·         psi, kteří nesplnili veterinární podmínky dané pořadatelem

·         psi pod vlivem povzbuzujících a zakázaných prostředků

·         psi agresivní vůči lidem nebo ostatním psům

Psovod je odpovědný za škody způsobené psem a je povinen dodržovat pokyny pořadatelů.

Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu propozic a programu zkoušek.

Venčení mimo prostory haly.

 

Pravidla:

A0

Neoficiální soutěže Agility 0 se mohou zúčastnit pouze týmy (psovod + pes), které ještě nesoutěžily ve výkonnostní kategorii 1. Agility 0 nesmí obsahovat slalom, houpačku a proskokový kruh. Ostatní překážky a obtížnost trati závisí na rozhodnutí rozhodčího. Pro účast v neoficiálních soutěžích není nutný výkonnostní průkaz. Pro všechny neoficiální soutěže platí minimální věk psa 18 měsíců. Tato soutěž bude zařazena jako první a po jejím vyhlášení budou zahájeny oficiální závody Power and Speed.

XS

Tato kategorie je otevřena pro psy s kohoutkovou výškou do 27 cm včetně, kdy rozhodující je zápis ve VP. Při přihlašování přes databázi prosím napište do poznámky "XS". Vyhlašování XS zvlášť se týká otevřených běhů - tedy Power and Speed, Agility a Finále. Do zkoušky A1, A2, A3 budou týmy nastupovat samozřejmě podle oficiálního rozdělení, tedy SA1, SA2 nebo SA3. Kategorie Xs bude otevřena v případě účasti alespoň 10 platících týmů v kategorii XS a současně alespoň 10 platících týmů v kategorii S. Pokud se tento počet nenaplní, bude otevřena kategorie jedna, a to S.


Power and Speed

Hru Power and Speed tvoří trať složená ze dvou částí – Power (síla) a Speed (rychlost). Hra prokazuje schopnost psovoda provést psa jak náročnější, technickou tratí, tak částí rychlou. Část Power obsahuje technické překážky jako kladinu, slalom, houpačku. Překážky jsou na volbě rozhodčího. Tuto část nepřekonává tým na čas, ale každá chyba nebo odmítnutí je penalizovány 5 tr. b. Každých 5 tr. b. je přepočítáváno na časovou penalizaci 5 sec. Ideální skóre po překonání první části je tedy 0.

Část Speed obsahuje jednoduché skokové překážky a tunely a je postavena tak, aby ji psovod mohl překonat co nejrychleji. Překonáním první překážky této části je spuštěna časomíra. Cílem je překonat část Speed v co nejrychlejším čase. Každá chyba nebo odmítnutí jsou opět penalizovány 5 tr. b., přepočítanými na časovou penalizaci 5 sec. Ideální skóre po překonání první části je tedy 0 a nejrychlejší čas. Vítězí pes s nejnižším skóre (nejnižším výsledným časem).

Diskvalifikace bude posuzována dle Řádu agilityPokud se tým v části Power diskvalifikuje, může přesto pokračovat do části Speed, ovšem bez nároku na ohodnocení.

Příklad: Tým 1 překoná část Power bez trestných bodů, tedy má skóre 0. Část Speed překoná v čase 25 sec. Jeho výsledné skóre je tedy 25 sec. Tým 2 překoná část Power s jednou chybou, má tedy skóre 5 sec. Část Speed překoná v čase 19,50 sec. Jeho výsledné skóre tedy bude 24, 50 a porazí Tým 1.

Soutěžní řád

 

Ocenění:

·         Power and Speed, agility a finále zvlášť. - ocenění prvních tří týmů v každé velikostní kategorii zvlášť.

·         Zkoušky - ocenění prvních tří týmů v každé velikostní kategorii zvlášť.

·         A0 - ocenění prvních tří týmů ve velikostní kategorii large zvlášť a small+medium dohromady. Pořadatel si vyhrazuje právo vyhlásit v A0 první 3 místa ve všech velikostních kategoriích dohromady, nepřihlásí-li se .dostatečný počet týmů.

 

Protest:                po složení zálohy 500 Kč

Občerstvení:       bude zajištěno v areálu

Kontakt:               Případné dotazy, platby za více psů apod. směřujte na e-mail: alena@nucicka-smecka.cz.

 

Událost najdete na  Webu  i na FB.