Hon na Mikuláše 2015

Závod je otevřen pro všechna plemena psů a křížence!

Událost na FB

Datum: 6. 12. 2015

Místo: ulice U Hájovny, Říčany-Strašín, GPS 49.9972789N, 14.7075700E, mapa

Prezence závodníků:

 • 9:00-9:45; dostavte se prosím nejpozději 15 min před koncem prezence.

Start závodu:

 • 10:00 start kategorie M15, poté ostatní kategorie.
 • Kategorie dětí bude startovat jako poslední po doběhnutí posledního závodníka, v mezičase budeme zpracovávat výsledky.

Kategorie:

 • M15    Muži – psi nad 15 kg
 • M14    Muži – psi do 14,99 kg
 • Z15     Ženy – psi nad 15 kg
 • Z14     Ženy – psi do 14,99 kg
 • SC1     Ženy/muži koloběžka s jedním psem bez váhového rozlišení psů
 • J          Junioři/juniorky (14–17 let) - tato kategorie bude otevřena pouze v případě přihlášení alespoň 5 týmů
 • V         Veteráni – nad 45 let - tato kategorie bude otevřena pouze v případě přihlášení alespoň 5 týmů
 • D         Děti (do 14 let)

Vyhlášení výsledků:

 • Vyhlášení proběhne cca 45min po doběhnutí posledního závodníka.
 • Vyhlášena budou vždy první 3 místa v kategorii mužů a žen, váhové kategorie zvlášť
 • Kategorie SC1, J a V bude vyhlášena muži/ženy dohromady
 • V kategorii dětí bude oceněn každý odvážlivec

Trasa:

 • Všechny kategorie +- 4 km (kromě dětí)
 • trasa vede po lesních cestách, značení pomocí fáborků + značení na zemi
 • opět jednoduchá, nenáročná trasa; koloběžky musí zdolat úsek s kořeny, upravte rychlost tak, abyste předešli zbytečnému zranění sebe nebo psa
 • děti upravená trasa podle věku, pod dozorem rodičů a pomocníků, je možné běžet s dítětem jako doprovod. Pokud nemáte pejska vlastního, rádi vám ho zapůjčíme

Startovné:

 • 200,- Kč při platbě předem na účet
 • 250,- Kč při platbě na místě - platba na místě je možná pouze po předchozí komunikaci s pořadatelem a schválení z jeho strany nejpozději 5. 12. 2015.
 • Děti předem i na místě ZDARMA
 • Startovné je splatné na účet 24200242/2010, Fio banka, a.s., jako VS prosím uveďte svůj telefon a do zprávy pro příjemce napište "CC + vaše příjmení + jméno psa
 • Budete-li posílat platbu za více závodníků, informujte nás prosím na e-mailu: alena.zbozinkova@gmail.com

Přihláška ZDE

Informace k závodu:

 • Startovat se bude v intervalech 15 sekund s odpočítáváním pomocí displeje a startéra. Každý si musí hlídat svoje pořadí startu dle rozpisu zveřejněného po ukončení prezence závodníků a naslouchat pokynů pomocníka-naháněče.
 • Závod bude měřen čipovou časomírou.
 • Startovní číslo je nepřenosné na jinou osobu a musí být umístěno viditelně na hrudi závodníka.
 • Startovní čísla i čipy jsou vratné. Pokuta za nevrácení startovního čísla a/nebo čipu je 500,- Kč.
 • Možnost zapůjčení vybavení: Díky Non-stop dogwear si můžete na místě bezplatně zapůjčit canicrossové vybavení této značky!!!

Ubytování:

 • Příjezd na místo závodu není možný předem a ubytování v okolí si v případě zájmu zajišťuje každý závodník sám.

Občerstvení:

 • Zázemí v ZKO Říčany-Strašín

Parkování:

 • Parkování je možné v okolních ulicích. V ulici U Hájovny máme k dispozici omezený počet parkovacích stání.
 • Je třeba striktně dodržovat dopravní značení a všechny ulice nechat průjezdné.
 • Další možností pro parkování je 350m vzdálený plácek u samoobsluhy - mapa zde. Cesta do místa závodu je po frekventované hlavní silnici, dbejte prosím bezpečnosti.
 • Nedoporučujese stání hlavní silnici (je velice frekventovaná).
 • Je možné nechat psa v odkládacím prostoru v prostoru ZKO.

Veterinární a jiné podmínky:

 • Minimální věk psa pro účast v závodu je 12 měsíců.
 • Tým tvoří 1 psovod a 1 pes (kromě kategorie dětí, kde je samozřejmě možné běžet spolu s dítětem jako doprovod).
 • Psi musí být doprovázeni očkovacím průkazem nebo platným pasem s platnou vakcinací proti vzteklině, psince, infekční hepatitidě a leptospiróze.
 • Netolerujeme hrubé zacházení se psy pod hrozbou diskvalifikace.
 • V místě konání závodu a v celém prostoru lesa mějte prosím svoje psy na vodítku a pod kontrolou tak, aby neohrožovali ostatní závodníky, jejich psy či jinak nenarušovali průběh závodu.
 • V místě konání závodu prosím udržujte pořádek a při venčení sbírejte prosím bobíky
 • Háravé feny musí být ohlášeny předem a jejich start bude posunut na konec závodu, až odběhají všechny ostatní týmy. Majitelé háravek, buďte ohleduplní vůči majitelům psů-samců, venčete je dále od místa závodu a držte je prosím stranou.
 • Je zakázáno pohybovat se mimo vyznačené cesty a jakkoliv ničit přírodu či rušit zvěř.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v propozicích závodu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku některého z účastníků.
 • Vaše emailová adresa bude užita pro zasílání informativních zpráv o novinkách závodu a dalších akcí pořádaných pořadatelem.
 • Jakékoli taktické manévry s cílem „zneškodnit“ protivníka nejsou vítány :-P
 • Účast v závodu je na vlastní nebezpečí a účastníci odpovídají za škody způsobené jimi nebo jejich psy.
 • Změna programu vyhrazena.
 • Závod se koná za každého počasí.

Kontaktní osoby: