Hon na beránka 2016

Závod je otevřen pro všechna plemena psů a křížence! Akci najdete také na FB :)

 

Datum: 26. 3. 2016

Místo: ul. U Olivovny, Říčany, okr. Praha-východ; GPS: 49.9901311N, 14.6865656E


Prezence závodníků:

 • Časy přejímek:
  SC1 9:00-9:45
  Z15, M15, V a Martin Cyrin 9:45-10:30
  Z14, M14, J 11:30-12:15; dostavte se prosím nejpozději 15 min před koncem prezence.
 •  

Start závodu:

 • 10:15 start kategorie SC1, poté ostatní kategorie dle vyvěšené startovní listiny.
 • Kategorie dětí bude startovat jako poslední po doběhnutí posledního závodníka.
 • Přesný časový harmonogram bude znám po uzávěrce!!!

Kategorie:

 • M15    Muži - psi nad 15 kg
 • M14    Muži - psi do 14,99 kg
 • Z15     Ženy - psi nad 15 kg
 • Z14     Ženy - psi do 14,99 kg
 • SC1     Ženy/muži koloběžka s jedním psem bez váhového rozlišení psů - v této kategorii již máme plno!!!
 • J          Junioři/juniorky (14-17 let) - tato kategorie bude otevřena pouze v případě přihlášení (včetně úhrady startovného) alespoň 5 týmů
 • V         Veteráni - nad 45 let - tato kategorie bude otevřena pouze v případě přihlášení (včetně úhrady startovného) alespoň 5 týmů
 • D         Děti (do 14 let)

Vyhlášení výsledků:

 • Vyhlášení proběhne cca 45min po doběhnutí posledního závodníka.
 • Vyhlášena budou vždy první 3 místa v kategorii mužů a žen, váhové kategorie zvlášť.
 • Kategorie SC1, J a V bude vyhlášena muži/ženy dohromady.
 • V kategorii dětí bude oceněn každý odvážlivec.

Trasa:

 • Všechny kategorie +- 4 km (kromě dětí).
 • Trasa vede po lesních cestách, značení pomocí fáborků + značení na zemi.
 • Opět jednoduchá, nenáročná trasa; koloběžkáři, upravte rychlost tak, abyste předešli zbytečnému zranění sebe nebo psa.
 • Děti upravená trasa podle věku, pod dozorem rodičů a pomocníků, je možné běžet s dítětem jako doprovod.

Startovné:

 • 200,- Kč při platbě předem na účet
 • 250,- Kč při platbě na místě - platba na místě je možná pouze po předchozím přihlášení a schválení platby ze strany pořadatele nejpozději 24. 3. 2016.
 • Děti předem i na místě ZDARMA.
 • Startovné je splatné na účet 24200242/2010, Fio banka, a.s., jako VS prosím uveďte číslo, které vám systém vygeneruje po odeslání přihlášky. Do zpráv pro příjemce uveďte "HB2016".
 • Startovné je vratné v plné výši při odhlášení do 18. 3. 2016; při odhlášení od 19. 3. do 24. 3. je vratné ve výši 50 %; od 25. 3. je startovné nevratné.
 • Budete-li posílat platbu za více závodníků, informujte nás prosím na e-mailu: alena@nucicka-smecka.cz.

Přihláška: ZDE

Seznam přihlášených: ZDE

 • Uzávěrka přihlášek je 24. 3. 2016, 23:59. Přihlášky došlé po tomto termínu nebudou akceptovány.
 • Na místě lze dohlašovat pouze dětské závodníky.
 • Pokud nevíte, jestli se např. z pracovních důvodů budete moci zúčastnit, pošlete přihlášku a napište toto do poznámky. Je to pro nás jednodušší než na poslední chvíli dopisovat závodníka a startovní čas.

 

Informace k závodu:

 • Startovat se bude v intervalech 15 sekund s odpočítáváním pomocí displeje a startéra. Každý si musí hlídat svoje pořadí startu dle rozpisu zveřejněného po ukončení prezence závodníků a naslouchat pokynů pomocníka-naháněče.
 • Vzhledem k tomu, že závodníci budou vybíhat a vracet se stejným úsekem, bude startovní pole rozděleno na více částí. Sledujte rozpis zveřejněný po ukončení prezence závodníků.
 • Závod bude měřen čipovou časomírou.
 • Startovní číslo je nepřenosné na jinou osobu a musí být umístěno viditelně na hrudi závodníka.
 • Startovní čísla i čipy jsou vratné. Pokuta za nevrácení startovního čísla a/nebo čipu je 500,- Kč.
 • Závodníci musí při závodu používat vodítko o délce 2 metry v nataženém stavu.
 • Při předbíhání nesmí dojít k situaci, kdy předbíhající nebo předbíhaný pes či závodník ohrožuje toho druhého. Ohrožování psa nebo závodníka je pod trestem diskvalifikace.
 • Své tempo vždy přizpůsobte tempu psa. Pes nesmí být tažen psovodem, pod hrozbou diskvalifikace.
 • U prezence bude přítomna váha k orientační kontrole váhové kategorie psa.
 • Možnost zapůjčení vybavení: Díky Non-stop dogwear si můžete na místě bezplatně zapůjčit canicrossové vybavení této značky!!!

Ubytování:

 • Příjezd na místo závodu není možný předem a ubytování v okolí si v případě zájmu zajišťuje každý závodník sám.

Občerstvení:

 • Pracujeme na jeho zajištění.

Parkování:

 • Parkování je možné v okolních ulicích a na přilehlém parkovišti.
 • Je třeba striktně dodržovat dopravní značení a všechny ulice nechat průjezdné.

Veterinární a jiné podmínky:

 • Minimální věk psa pro účast v závodu je 12 měsíců.
 • Tým tvoří 1 psovod a 1 pes (kromě kategorie dětí, kde je samozřejmě možné běžet spolu s dítětem jako doprovod).
 • Psi musí být doprovázeni očkovacím průkazem nebo platným pasem s platnou vakcinací proti vzteklině, psince, infekční hepatitidě a leptospiróze.
 • Netolerujeme hrubé zacházení se psy pod hrozbou diskvalifikace.
 • V místě konání závodu a v celém prostoru lesa mějte prosím svoje psy na vodítku a pod kontrolou tak, aby neohrožovali ostatní závodníky, jejich psy či jinak nenarušovali průběh závodu.
 • V místě konání závodu prosím udržujte pořádek a při venčení sbírejte prosím bobíky.
 • Háravé feny musí být ohlášeny předem a jejich start bude posunut na konec závodu, až odběhají všechny ostatní týmy. Majitelé háravek, buďte ohleduplní vůči majitelům psů-samců, venčete je dále od místa závodu a držte je prosím stranou.
 • Je zakázáno pohybovat se mimo vyznačené cesty a jakkoliv ničit přírodu či rušit zvěř.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo změn v propozicích závodu.
 • Pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout přihlášku některého z účastníků.
 • Vaše emailová adresa bude užita pro zasílání informativních zpráv o novinkách závodu a dalších akcí pořádaných pořadatelem.
 • Jakékoli taktické manévry s cílem "zneškodnit" protivníka nejsou vítány :-P
 • Účast v závodu je na vlastní nebezpečí a účastníci odpovídají za škody způsobené jimi nebo jejich psy.
 • Změna programu vyhrazena.
 • Závod se koná za každého počasí.

Kontaktní osoby: