Agilitní a coursingový víkend za námi!

V sobotu jsme se zúčastnili námi velmi oblíbeného BUŘT Cupu v České Lípě BUŘT Cup 2013 a v neděli pak mezinárodního coursingu v Ptýrově NordCup Ptýrov.