Víkend ve znamení psích sportů - Cargo si vyběhal cousingovou licenci a v neděli se agilitilo :)

O sobotním coursingu více zde: 16.02.2013 Coursingový trénink ve Starých Ouholicíchdcddsndnfnfn16.02.2013 Coursingový trénink ve Starých Ouholicích , ddd , o nedělním agilitění zde_ddddodddddddddccc  dfdddddoddfo nedělním agi zde: 17.02.2013 Trénink s Péťou Haspeklovou.